T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
 
Tricot - Mesh
Thành phần: 100% Polyester
Định lượng: 50 - 140 GSM
Khổ rộng: 55" - 78" ;  1.40 - 2.00 m
Màu: Tất cả các màu đơn
Công dụng: Dùng cho ngành may mặc Quần áo mùa đông, Quần áo khoát ngoài, Quần áo trẻ em, Chăn, Đồ.. chơi và các ứng dụng khác…

Mă hàng - B 040 2422
Tên hàng:
Tricot - Mesh
Thành phần:
100% Polyester
Định lượng:
53 GSM ; 9.50 L.m/kg 
Khổ rộng:
78" ;  2.00 m

Mă hàng - B 040 1762
Tên hàng:
Tricot - Mesh
Thành phần:
100% Polyester
Định lượng:
53 GSM ; 9.50 L.m/kg 
Khổ rộng:
78" ;  2.00 m

Mă hàng - B 074 2262
Tên hàng:
Tricot - Mesh
Thành phần:
100% Polyester
Định lượng:
110 GSM ; 7.50 L.m/kg 
Khổ rộng:
47" ;  1.20 m

Mă hàng - B 040 1731
Tên hàng:
Tricot - Mesh
Thành phần:
100% Polyester
Định lượng:
85 GSM ; 7.50 L.m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Polar Fleece.Micro Fleece  l  Sherpa Fleece  l Boucle Fleece.
Normal Fleece  l  Fleece  l  Terry.Tricot - Mesh  l  Rip - Spandex
.
Nghe Phong Textile Company
Address: 9C An Duong Vuong St, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 38766014
Fax: (84.028) 8767632
e-mail: info@nghephong.com - gefoco@hcm.vnn.vn
Website: www.nghephong.com
Contact Person : Ms Lam Le Nhi
.
Vietnamese . English
  Copyright © 2001- 2002 Nghe phong Textile Co., Ltd. all rights reserved.