T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
 
Rip - Spandex
Thành phần: Polyester/Spandex, Polyester/Rayon/Spandex, Cotton/Spandex
Kiểu mẫu: Rip-Spandex 1-1, Rip-Spandex 2-2
Định lượng: 450 - 460 GSM
Khổ rộng: 37" - 38" ;  0.94 - 0.98 m
Màu: Tất cả các màu đơn

Mă hàng - SR 108 2811
Tên hàng:
Rip - Spandex
Thành phần:
96% Cotton, 4% Spandex
Kiểu mẫu: Rip Spandex 1 - 1
Định lượng: 4
50 GSM ; 2.30 L.m/kg 
Khổ rộng:
38" ;  0.98 m

Mă hàng - SR 119 2811
Tên hàng:
Rip - Spandex
Thành phần:
63% Polyester, 33% Rayon, 4% Spandex
Kiểu mẫu: Rip Spandex 2 - 2, Hiệu ứng màu đốm
Định lượng: 4
45 GSM ; 2.40 L.m/kg 
Khổ rộng:
37" ;  0.94 m

Mă hàng - SR 055 3022
Tên hàng:
Rip - Spandex
Thành phần:
96% Polyester, 4%Spandex
Kiểu mẫu: Rip Spandex 2 - 2
Định lượng: 4
60 GSM ; 2.30 L.m/kg 
Khổ rộng:
37" ;  0.94 m

Polar Fleece.Micro Fleece  l  Sherpa Fleece  l Boucle Fleece.
Normal Fleece  l  Fleece  l  Terry.Tricot - Mesh  l  Rip - Spandex
.
Nghe Phong Textile Company
Address: 9C An Duong Vuong St, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 39807399 - 62606403
Fax: (84.028) 8767632
e-mail: info@nghephong.com - gefoco@hcm.vnn.vn
Website: www.nghephong.com
Contact Person : Ms Lam Le Nhi
.
Vietnamese . English
  Copyright © 2001- 2002 Nghe phong Textile Co., Ltd. all rights reserved.