T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
Nghe Phong Textile Company. Address: An Duong Vuong St, Ward 16, District 8 HCMC, Vietnam. Tel: 84.8  39803265-39807399 - 62606403. Fax: 84.8 38767632
Họ tên*:
Chức vụ:
Công ty:
Điện thoại*:
Fax:
E-mail*:
Địa chỉ:
Phường: Quận:
Thành phố:
Quốc gia:
Nôi Dung yêu cầu:
* = thông tin bắt buộc

Nghe Phong Textile Company
Address: 9C An Duong Vuong St, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 39807399 - 62606403
Mobile: 0934 048008 - 0903 812338
Fax: (84.028) 38767632
e-mail: nghephong1990@gmail.com
Website:
www.nghephong.com

Contact Person : Ms. Lam Le Nhi
.

Khanh Phong Textile Company
Add: Hamlet 5, Provincial Highway 10
Duc Hoa Dong Ward, Duc Hoa District
Long An, Vietnam
Mobile: 0903 930318
Email: detkhanhphong@gmail.com
Contact Person : Mr. Lam Hung Quoc
Vietnamese . English
Copyright © 2001- 2016 Nghe Phong Textile Co., Ltd. All rights reserved.