T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
 
Micro Fleece - Nỉ Hạt PL
Thành phần: 100% Polyester
Kiểu mẫu: Nỉ Hạt 1 mặt, Nỉ Hạt 2 mặt
Sọc, Caro
Định lượng: 150 - 310 GSM
Khổ rộng: 60" - 65" ;  1.53 - 1.65 m
Màu: Tất cả các màu 
Công dụng: Dùng cho ngành may mặc Quần áo mùa đông, Jacket, Quần áo khoác ngoài, Quần áo trẻ em, Đồ chơi và các ứng dụng khác…

Mă hàng - DH 135 0245
Tên hàng:
Micro Fleece 
Thành phần:
100% Polyester, 
Kiểu mẫu:
1 mặt nỉ Hạt, 1 mặt nỉ thường
Định lượng:
250 GSM ; 2.50 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - SH 130 0230
Tên hàng:
Micro Fleece 
Thành phần:
100% Polyester, 
Kiểu mẫu: Nỉ Hạt 1 mặt .
Định lượng:
160 GSM ; 3.90 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - SH 025 0412
Tên hàng:
Micro Fleece 
Thành phần:
100% Polyester 
Kiểu mẫu: Nỉ Hạt 1 mặt .

Định lượng:
260 GSM ; 2.40 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - NSH 141 0226
Tên hàng:
Micro Fleece 
Thành phần:
100% Polyester
Kiểu mẫu: Nỉ Hạt 1 mặt .

                 Sọc dọc.

Định lượng:
215 GSM ; 2.90 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - NDH 152 0421
Tên hàng:
Micro Fleece
Thành phần:
100% Polyester, 
Kiểu mẫu:
1 mặt nỉ Hạt, 1 mặt nỉ thưởng, caro
Định lượng:
270 GSM ; 2.30 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m


.
Polar Fleece.Micro Fleece  l  Sherpa Fleece  l Boucle Fleece.
Normal Fleece  l  Fleece  l  Terry.Tricot - Mesh  l  Rip - Spandex
.
Nghe Phong Textile Company
Address: 9C An Duong Vuong St, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 39807399 - 62606403
Fax: (84.028) 8767632
e-mail: info@nghephong.com - gefoco@hcm.vnn.vn
Website: www.nghephong.com
Contact Person : Ms Lam Le Nhi
.
Vietnamese . English
  Copyright © 2001- 2002 Nghe phong Textile Co., Ltd. all rights reserved.