T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
Nghe Phong Textile Company. Address: An Duong Vuong St, Ward 16, District 8 HCMC, Vietnam. Tel: 84.8  39803265-39807399 - 62606403. Fax: 84.8 38767632Nghe Phong Textile Company
Address: 9C An Duong Vuong St, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 39807399 - 62606403
Fax: (84.028) 38767632
e-mail: detkimnghephong@gmail.com
gefoco@hcm.vnn.vn
Website: www.nghephong.com

Contac Person: Ms. Lam Le Nhi
.
Tên:
Công ty:
Điện thoại:
Email:
Quốc gia:
Y6u cầu:

      

Vietnamese . English
Copyright © 2001- 2016 Nghe Phong Textile Co., Ltd. All rights reserved.