T́m kiếm sản phẩm:
Gioi Thieu Cong nghe - Ky Thuat San Pham San Pham Moi Dat Hang
 
Boucle Fleece - Nỉ Con Kiến
Thành phần: 100% Polyester, Polyester/Rayon, Polyester/Cotton,
Kiểu mẫu: Kiểu thông thường, Sọc dọc.
Định lượng: 160 - 350 GSM
Khổ rộng: 60" - 65" ;  1.53 - 1.65 m
Màu: Tất cả các màu 
Công dụng Dùng cho ngành may mặc Quần áo mùa đông, Quần áo khoác ngoài, Quần áo trẻ em,  Đồ chơi và các ứng dụng khác…

Mă hàng - AP 061 1516-1
Tên hàng:
Boucle Fleece
Thành phần:
75% Polyester,
25% Cotton

Kiểu mẫu:
Hiệu ứng màu đốm
Định lượng:
230 GSM ; 2.70 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - AP 015 0515
Tên hàng:
Boucle Fleece
Thành phần:
100% Polyester
Kiểu mẫu:
Kiểu thông thường
Định lượng:
290 GSM ; 2.15 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - NAP 123 0521
Tên hàng:
Boucle Fleece
Thành phần:
100% Polyester
Kiểu mẫu:
Sọc dọc.
Định lượng:
315 GSM ; 2.00 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - OAP 025 0521
Tên hàng:
Boucle Fleece
Thành phần:
94% Polyester, 6% Cotton
Kiểu mẫu:
Sọc dọc. Hiệu ứng màu đốm
Định lượng:
270 GSM ; 2.30 m/kg 
Khổ rộng:
63" ;  1.60 m

Mă hàng - AP 026 0508
Tên hàng:
Boucle Fleece
Thành phần:
100% Polyester
Kiểu mẫu:
Kiểu thông thường
Định lượng:
160 GSM ; 3.50 m/kg 
Khổ rộng:
71" ;  1.80 m


.
Polar Fleece.Micro Fleece  l  Sherpa Fleece  l Boucle Fleece.
Normal Fleece  l  Fleece  l  Terry.Tricot - Mesh  l  Rip - Spandex
.
Nghe Phong Textile Company
Address: 9C An Duong Vuong St, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam
Tel: (84.028) 39803265 - 39807399 - 62606403
Fax: (84.028) 8767632
e-mail: info@nghephong.com -
gefoco@hcm.vnn.vn
Website: www.nghephong.com
Contact Person : Ms Lam Le Nhi

.
Vietnamese . English
  Copyright © 2001- 2002 Nghe phong Textile Co., Ltd. all rights reserved.